KVKK - Aydınlatma Metni

KVKK  AYDINLATMA METNİ

Sitemizi ziyaret etmiş olan değerli kişiler, “Veri Sorumlusu”, “Veri İşleyen” sıfatına haiz olan L.E.S Mikrogen Genetik Tanı Merkezi Ltd. Şti. olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi doğrultusunda ilgili “Aydınlatma Metni” hazırlanmıştır.

Haiz olduğu bu sıfat ile, kişisel bilgileri, yasal düzenlemelerde gösterildiği üzere toplayabilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, güncelleyebilecek ve mevzuat izin verdiği takdir ve ölçüsünde, 3. kişilere aktarabilecektir.

Kişisel verileriniz sizlerden, Şirketimizin ürün ve hizmetlerini kullanmak ve/veya bilgi almak amacıyla; çağrı merkezimizi aradığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, aramanın teyidi, arayan kişiye doğru hitap edebilmek, sunulan laboratuvar, tüp bebek merkezimiz ve diğer hizmetlerle ilgili kayıtların doğru tutulabilmesi, randevuların doğru bir biçimde ayarlanabilmesi, Şirketimiz içinde yer alan birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması, Sağlık Bakanlığı, SGK ve özel sigorta şirketleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuat uyarınca bilgi verilmesi, ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla temin edilmekte ve mevzuatın öngördüğü sürelere uygun olarak dijital ortamda güvenli bir şekilde saklanılmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Bu kapsamda işlenen kişisel verileriniz ve kategorileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.[1]

Veri Sorumlusu: L.E.S Mikrogen Genetik Tanı Merkezi LTD ŞTİ

Ad Soyad,Kimlik,Mail Adresi,Telefon No,iletişim,Ses Kayıtları,Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kişisel verileriniz yukarıda aktarılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak veyahut gerekli durumlarda tarafınızdan açık rıza alınması halinde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak; ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği yetkili kişi/kurum ve/veya kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabilecektir.

KVKK m.11 uyarınca aşağıda belirtilmiş olan haklarınıza binaen taleplerinizi “L.E.S Mikrogen Başvuru Formu’nu” doldurmak suretiyle info@mikrogenlab.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.

KVKK m.11 çerçevesinde sıralanmış olan haklarınız;

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Şartların oluşması halinde, kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi,
7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

[1] Kişisel bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğunda, bize bildirmediğiniz takdirde en son bilgileriniz esas alınacaktır.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Bizden Haberdar Olmak İçin;

KVKK'na uygun olarak kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret etmekle çerez ve gizlilik politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi edinmek için KVKK - Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

KABUL ET DAHA FAZLA BİLGİ