Uzm.Dr.Leyla Özer

 

 AdıSoyadı:LEYLA ÖZE

DoğumTarihi:27.03.1975

Unvanı:Dr.Öğr. Görevlisi

ÖğrenimDurumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

TIP

ANKARA ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ

1999

Doktora

TIBBİ GENETİK

ANKARA ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ

2007

Tıpta Uzmanlık

TIBBİ BİYOKİMYA

ANKARA ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ

2008

 1. AkademikUnvanlar:

YardımcıDoçentlikTarihi: 2016-

DoçentlikTarihi                       :

Profesörlük Tarihi                 :

 1. YönetilenYüksek Lisans veDoktoraTezleri
  • YüksekLisansTezleri
  • DoktoraTezleri
 2. Yayınlar
  • Uluslararasıhakemlidergilerdeyayınlananmakaleler(SCI&SSCI&ArtsandHumanities)
 • Ozer L, Unsal E, Aktuna S, Baltaci V, Akyiğit F, Ayvaz O, Balci S. Mandibuloacral Dysplasia and LMNA A529V mutation in Turkish patients with Severe Skeletal Changes and Absent Breast Development. 2016 Jul;25(3):91-7

-          Ozer L, Lembet A, Uğurlu N, Baltaci V, Balci S. Prenatally diagnosed case of 22q11.2 deletion syndrome associated with pulmonary artery aneurysm. Turk J Pediatr. 2012 Jan-Feb;54(1):74-6.

-          Ayvaz O.,Hatırnaz S., Hatırnaz E., Ünsal E., Sinanoglu E.B., Ozer L., Kadı A.K., Baltacı V. First successfulpreimplantationgeneticdiagnosis of epidermolysisbullosawithpyloric atresia: Case study of a novel c.4505-4508insACTC mutation. J AssistReprodGenet, 2012

-          Ozer L, Elgun S, Ozdemir B, Ozmeric N. Arginine-Nitric Oxide-Polyamine metabolism in periodontal disease. J Periodontology. 2011, 82(2): 320-8.

 • Uluslararasıdiğerhakemlidergilerdeyayınlananmakaleler

-          Kurtulgan HK, Ozer L, Yıldırım MEÜnsal E, Aktuna S, Baltacı V, Akkuş N,  Sezgin İ. Recombinantchromosomewithpartial 14 q trisomyduetomaternalpericentricinversion. MolecularCytogenetics 2015, 8:92

 • Uluslararasıbilimseltoplantılardasunulan vebildiri kitabında(Proceedings)basılanbildiriler
 • Özer L.,  Ünsal E., Aydın M., Aktuna S., Duman T., Çelikkol P., Şen S., Baltacı A., Özcan S., Karayalçın R.,Aydan  Biri A., Development of NGS based genetic testing for female infertility, Sözlü Bildiri, TSRM, İnternational  Reproductive Health and  Infertility Congress, 2018 , Antalya /Türkiye
 • Özer L., Ünsal E., Aydın M., Aktuna S., Duman T., Çelikkol P., Şen S., Baltacı A., Özcan S., Karayalçın R.,Aydan  Biri A., ,Comprehensive Next Generation Sequencing(NGS) based panel for male infertility , Sözlü Bildiri, TSRM, İnternational  Reproductive Health and  Infertility Congress, 2018 , Antalya /Türkiye
 • Aydın, M., Ünsal, E., Aktuna, S., Özer, L., Çelikkol, P., Duman, T., Batırbaygil, H., Şen, S., Baltacı, A., Baltacı, V. “Our Experience Following NGS Based PGT-A on >6000 Embryos”, TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, Antalya, Türkiye (2018)
 • Aktuna, S., Ünsal, E., Aydın, M., Özer, L., Atik, A., Duman, T., Baltacı, A., Baltacı, V. “Haploid Cell Assessment Approach: Predictive Value of Spermatogenesis Biomarkers”, TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, Antalya, Türkiye (2018)
 • Aktuna, S., Ünsal, E., Özer, L., Abbasi, M., Aydın, M., Duman, T., Baltacı, V. “Testing Sperm DNA Fragmentation with Flow Cytometry : A New ERA for Robust and Standardised DNA Integrity Evaluation”, TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, Antalya, Türkiye (2018)
 • Baltacı, V., Ünsal, E., Özer, L., Aktuna, S., Aydın, M., Atik, A., Abbasi, M., Biri, A. “Flow Cytometric Analysis of Post Meiotic Spermatids”, TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, Antalya, Türkiye (2018)
 • Özer, E. Unsal, S. Aktuna, V. Baltacı, Two Different Genetic Diseases in the Same Patient, European Human Genetic Conference, 2018
 • Leyla Özer, Hande Küçük Kurtulgan, Burak Başer, Evrim Ünsal, Süleyman Aktuna, İlhan Sezgin, Volkan Baltacı, De novo 10p15.3 microdeletion in monozygotic twins, Kayseri Genetik Günleri, 2018
 • Leyla Özer, Süleyman Aktuna, EvrimÜnsal, PelinÇelikkol, MerveAydın, TürkerDuman, AysunBaltacı, VolkanBaltacı, Aneuploidy Rates of Next Generation Sequencing in Preimplantation Genetic Diagnosis for Balanced Translocation Carriers, PGDIS, 2017
 • Leyla Özer, Daniel Trujillano, EvrimÜnsal, Süleyman Aktuna, FatmaAkyiğit, PelinÇelikkol, Ardnt Rolfs, VolkanBaltaci. Novel PGAP1 gene mutation in patients with mental retardation  in a Turkish family, European Human Genetic Conference, 2016
 • Ozer, E. Unsal , S. Aktuna , P. Celikkol , I. Kocak , T. Duman , N.K. Kutlu , A. Atik , A. Baltaci , V. Baltaci  Whole Exom Sequencing Enables Preimplantation Genetic Diagnosis For Couples With Undiagnosed Disorders, PGDIS 2016
 • Aktuna S, Unsal E, Ozer L, Duman T, Celikkol P, Demircioglu F, Bedir IG, Polat S, Baltaci A, Baltaci V. PGD for variants of unknown significance (VUS) ; perform or not to perform ? , PGDIS 2016
 • Unsal, S. Aktuna, L. Ozer, I. Kocak, F. Demircioglu , E. Guney , A. Baltaci , T. Duman , H. Almacioglu , V. Baltaci First NGS Based Comprehensive Chromosome Screening Data From Turkey. PGDIS 2016
 • Leyla Özer, EvrimÜnsal, VolkanBaltacı, Süleyman Aktuna, ÖzgeAyvaz, FatmaAkyiğit, PelinÇelikkol, AşkınŞen, SevimBalcı. Homozygous Ala529Val LMNA Mutation in Patients with Mandibuloacral Dysplasia in a Turkish family,European Human Genetic Conference, 2014
 • Duman T, Unsal E, Ayvaz O, Aktuna S, Ozer L, Akyigit F, Tutkak H, Baltaci A, Baltaci V. Preimplantation genetic diagnosis (PGD) for single gene disorders/acquired disease with HLA typing: A brief report. The 28th EFI European Immunogenetics and Histocompatibility Conference Stockholm, Sweden, June 25th –28th, 2014 Tissue Antigens. 2014; 84(1): 141-142
 • Aktuna, S.; Unsal, E.; Duman, T.; Ozer, L.; Akyigit, F.; Celikkol, P.; Baltaci, A.; Ozcan, S.; Baltaci, V “Preimplantation Genetic Diagnosis with Carrier Mapping Test: An Encouraging New Approach For Couples Without Molecular Diagnosis” Chromosome Research Dec 2014, Volume: 22 Issue: 4 Pages: 637-638
 • Unsal E, Ayvaz Ö, Duman T, Özer L, Akyiğit F, Baltaci A, Baltaci V. “Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) for Single Gene Disorders with HLA typing: A Brief Report” Fertility and Sterility 2013,Volume: 100 Issue: 3 Supplement: S Pages: S204- S204 Meeting Abstract: P-194
 • Baltaci V, Demirel C, Ayvaz Ö, Ünsal E, Baltaci A, Duman T, Özer L, Akyiğit F. Preimplantation Genetic Diagnosis for Mucoploysaccaridose Type 1:Analysis of a Novel Indel Mutation; Poster Presentation, 12th International Preimplantation Genetic Diagnosis Conference, 2013
  • Yazılanuluslararasıkitaplarveyakitaplardabölümler
  • Ulusalhakemlidergilerdeyayınlananmakaleler
 • Ozer L, Unsal E, Ayvaz Ö, Şen A, Baltaci V. Prenatal Cytogenetic Findings in 13.466 Cases of High-Risk Pregnant Vomen in One Laboratory. MN GORM. 2013 19(3): 139-147
 • Pekkurnaz G, Gümüş G, Kutlay N, Akçay R, Kaya Aİ, Aydos S, Burhan B, Özer L, Özkal P, Rüstamov A, Tükün A, Sunguroğlu A. KronikMyeloproliferatifHastalıklardasaptanankromozomalanomaliler. KlinikLaboratuvarAraştırmaDergisi, KanserSitogenetiğiÖzelSayısı. 2002: 6: 124-128
  • Ulusalbilimseltoplantılardasunulanve bildirikitabındabasılanbildiriler
 • Leyla Özer, HandeKüçükKurtulgan, BurakBaşer, EvrimÜnsal, Süleyman Aktuna, İlhanSezgin, VolkanBaltacı,De novo 10p15.3 microdeletion in monozygotic twins, Kayseri GenetikGünleri, 2018
 • Ozer , E. Unsal , S. Aktuna , P. Celikkol , I. Kocak, V. Baltacı. Whole-exome sequencing in undiagnosed genetic diseases: phenotype-genotype correlations. UlusalTıbbiGenetikKongresi , Çeşme, Ekim 2016
 • Özer, İnsanKalıtımınınAna Formları: MendelianveMitokondriyal , Türk-AlmanJinekolojiKongresi, Mayıs 2016
 • Özer, Kromozomalanomalileriçin PGD , Türk-AlmanJinekolojiKongresi, Mayıs 2016
 • Özer L, Karabulut HG, Tükün A, RuhiIlgın H, Xq27.3 Frajilitesinin MN-FISH ileDeğerlendirilmesi VIII. UlusalTıbbiGenetikKongresi; YazılıBildiriMayıs 2008, Çanakkale/Türkiye
 • Özer L., KurtuluşÖzmeriç N., Tokman B., Çakılcı B., Uyanık B., Boynueğri D., ÜlkarElgün S. Periodontal hastalıklardaArjinin-NitrikOksitMetabolizmasındakiDeğişiklikler; Poster Presentation , XX. UlusalBiyokimyaKongresi, Ekim 2008 Nevşehir/ Türkiye
 • Özer L, Ulkar B, Ozmeric N, ÜlkarElgünS.Nitric Oxide Pathway Alteration Due to Psychological Stress in Handball Players. XV. Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation; Poster Presentation, Eylül 2007, Antalya/ Türkiye
 • Yalçın B, Özer L, Akçay R, Özkal P, IlgınRuhi H, Bökesoy I. SitogenetikLaboratuarındaKullanılanYöntemveMalzemelerinKromozomKırıklarınaEtkisi; Poster Presentation, V. Ulusal Prenatal TanıveTıbbiGenetikKongresi, Ekim 2002, Konya/ Türkiye
 • Çabuk F, Sayın B, Akçay R, Özer L, Aydos S, Kutlay N, Karabulut HG, IlgınRuhi H, TükünA,Tuncalı T, FarklıGebelikDönemlerindeTekrarlayanKayıpları Olan ÇiftlerdeSitogenetikBulgular; Poster Presentation, Ulusal Prenatal TanıveTıbbiGenetikKongresi, Ekim 2002, Konya/ Türkiye
 • Özer L, Kutlay N, Tuncalı T, Aydos S, Karabulut HG, Sayın B, Gümüş G, Pekkurnaz G, IlgınRuhi H, Kaya Aİ, Akçay R, Çabuk F, Tükün A. AngelmanSendromu: MikrodelesyonveKlinikBulgular; Oral Presentation, Ulusal Prenatal TanıveTıbbiGenetikKongresi, Ekim 2002, Konya/ Türkiye
  • Diğeryayınlar
  • Uluslararasıatıflar
 • Ozer L, Unsal E, Aktuna S, Baltaci V, Akyiğit F, Ayvaz O, Balci S. Mandibuloacral Dysplasia and LMNA A529V mutation in Turkish patients with Severe Skeletal Changes and Absent Breast Development. 2016 Jul;25(3):91-7

Atıf Sayısı:1

-          Kurtulgan HK, Ozer L, Yıldırım MEÜnsal E, Aktuna S, Baltacı V, Akkuş N,  Sezgin İ. Recombinantchromosomewithpartial 14 q trisomyduetomaternalpericentricinversion. MolecularCytogenetics 2015, 8:92

Atıf Sayısı:2

 • Ozer L, Lembet A, Uğurlu N, Baltaci V, Balci S. Prenatally diagnosed case of 22q11.2 deletion syndrome associated with pulmonary artery aneurysm. Turk J Pediatr. 2012 Jan-Feb;54(1):74-6

Atıf Sayısı:4

-          Ayvaz O.,Hatırnaz S., Hatırnaz E., Ünsal E., Sinanoglu E.B., Ozer L., Kadı A.K., Baltacı V. First successfulpreimplantationgeneticdiagnosis of epidermolysisbullosawithpyloricatresia: Case study of a novel c.4505-4508insACTC mutation. J AssistReprodGenet, 2012

Atıf Sayısı:7

-          Ozer L, Elgun S, Ozdemir B, Ozmeric N. Arginine-NitricOxide-Polyaminemetabolism in periodontaldisease. J Periodontology. 2011, 82(2): 320-8.

Atıf Sayısı:30

 1. Ulusal&UluslararasıProjeler
 • Leyla Özer, Mustafa Tekin, AsumanSunguroğlu, HaticeIlgınRuhi:

“ Frajil X sendromutanısındaMikronukleus-FISH uygulaması ”

  Ankara ÜniversitesiBilimselAraştırmaProjeleri

  2005-2007

 • Leyla Özer, NurdanÖzmeriçKurtuluş, BenayTokman, BurcuÇakılcı, DuyguBoynueğri, BesteUyanık, SerenayElgünÜlkar

“ PeriodontalhastalıklardaArjinin-NitrikOksitMetabolizması”

TübitakHızlıProjeDesteği

  2007

 1. İdariGörevler
 • YüksekİhtisasÜniversitesi Tıp FakülesiGirişimselOlmayanAraştırmalarEtikKuruluÜyeliği
 1. BilimselveMeslekiKuruluşlaraÜyelikler
 • TıbbiGenetikDerneği
 • TürkBiyokimyaDerneği
 • Ankara TabipOdası
 • TürkKlinikBiyokimyaDerneği
 • AvrupaSitogenetikDerneği (European Cytogenetic Association)
 • AvrupaİnsanGenetiğiDerneği (European Society of Human Genetics)
 1. Ödüller

Akademik

Yıl

Dönem

DersinAdı

HaftalıkSaati

ÖğrenciSayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Tıbbi Genetik-TIP DÖNEM 1

4

15

75

 

 

 

 

İlkbahar

Genetik- SAĞLIK BİLİM- DÖNEM1

3

-

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

Tıbbi Genetik-TIP DÖNEM 1

4

15

77

Tıbbi Genetik TIP DÖNEM 3

1

 

70

İlkbahar

Genetik- SAĞLIK BİLİM- DÖNEM1

3

-

 

Tıbbi Genetik TIP DÖNEM 3

1

 

70

1

Test

Form Gönderimi

Tamam

Bizden Haberdar Olmak İçin;

KVKK'na uygun olarak kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret etmekle çerez ve gizlilik politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi edinmek için KVKK - Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

KABUL ET DAHA FAZLA BİLGİ