ANDROLOJİ

TEST ADIM İLGİLİ GEN MATERYAL TÜRÜ RAPORLAMA SÜRESİ TEST KODU OMIM NUMARASI KALITIM ŞEKLİ SİNONİM KLİNİK KULLANIM ALANI YÖNTEM NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI NUMUNE RED KRİTERİ MATERYAL MİKTARI
İnfertilite Paneli-Kadın NGS (36 Gen)AEDTA'lı Kan40 GÜNMG01440-02----Yeni Nesil DizilemeEDTA’lı tüp / Oda sıcaklığıYanlış tüpe alınmı3 mL
İnfertilite Paneli Erkek NGS (38 Gen)AEDTA'lı Kan40 GÜNMG01430-02----Yeni Nesil DizilemeEDTA’lı tüp / Oda sıcaklığıYanlış tüpe alınmı3 mL
Tese Dokusundan Haploidi Paneli (Tese Dokusunda Sperm FISH Testi, Spermatogenez Marker Tayini (LİM15, ESX1, TEX101, PCNA)XTese Dokusu20 GÜNPANEL-THPXXXAnöploidi ve ploidizasyon kusurlarının tespiti + belirlenmesi sperm üretimi ile ilgili önemli bulgular vermektedir. Lim15/Dmc1 proteini mayoz aşamasında rekombinasyona dayalı DNA sentezinde görev alan bir proteindir (1). PCNA hem somatik hücrelerde hem de mayotik hücrelerde ifade edilmektedir. Bu iki proteinin ifadesi mayoz bölünme için kritik bir öneme sahiptir. PCNA ifadesi yeni bir çalışmada hastaların gonadotropin tedavisine cevap verip vermediğini tespit etmek için de kullanılmıştır(2) . TEX1 geni testiste ekspresyonu olan bir gendir ve azospermic hastalarda önemli bir marker olabileceği bildirilmiştir(3). Spermatogenik serinin farklı aşamalarına spesifik biyo belirteçler kullanarak erken dönem spermatositlerReal Time PCR + Fluoresan insitu hibridizasyon (FISH)Wash buffer içerisinde işlem görmemiş örnek; buz aküsü ile maksimum bir (1) gün içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.Uygun koşullarda kargolanmamış. Tüpte sızıntı olmuş. Yanlış hazırlanmış örnekler. İşlem görmüş dokular (ethanol ve benzeri solüsyon ile gelen örnekler)3 mL
Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Paneli (46XX Male)Panel 1: CYP21AEDTA'lı Kan30 GÜNMG07020Panel 1: 20191Panel 1: AX-Yeni Nesil DizilemeEDTA’lı tüp / Oda sıcaklığıYanlış tüpe alınmı3 mL
Y Kromozom Mikrodelesyon AnaliziAZF - EDTA'lı Kan15 GÜNMG03040XXXErkek infertilitesinin etiyolojisini belirlemek içinReal Time PCREDTA’lı tüp / Oda sıcaklığıYanlış tüpe alınmı3 mL
SRY Gen AnaliziSRYEDTA'lı Kan / Mukoza15 GÜNMG02880400044 400045XXCinsiyet gelişiminde Y kromozomu en önemli rolü oynamaktadır. Y kromozomunun varlığı veya yokluğu en önemli etkendir. Y kromozomu üzerindeki genleriReal Time PCREDTA’lı tüp / Oda sıcaklığıYanlış tüpe alınmı3 mL
PLC Zeta Tüm Gen Dizi AnaliziPLCZ1EDTA'lı Kan40 GÜNMG02460617214ARXPLCζ sperm çözülebilir faktörü olup oosit aktivasyonunda önemli bir rol oynamakta olupintrasellüler Ca+2 salınımını sağladığı belirlenmiştir. PLCζ ile yapılan yoğun ekspresyon çalışmalarına ek olarak PLCζ'nın fonksiyonunun bozulmasına ve dolayısıyla infertiliteye neden olan bir nokta mutasyonu (PLCYeni Nesil DizilemeEDTA’lı tüp / Oda sıcaklığıYanlış tüpe alınmı3 mL
Semende Haploidi Paneli (Semende Sperm FISH Testi, Spermatogenez Marker Tayini (LİM15, ESX1, TEX101, PCNA)XSemen20 GÜNANP0020XXXTese Dokusunda Sperm FISH TestFluoresan insitu hibridizasyon (FISH)15 mL tüpte ve parafilm ile sıkıca sarılmış ve buz aküsü ile veya merkezlere gönderilen protokole göre gönderilmesi gerekmektedir. Maksimum bir (1) gün içerisinde numune laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yanlış hazırlanmı3 mL
Sperm DNA Hasar Paneli (Spermiyogram, Semende Oksidatif Stres Tayini (ROS ANALİZİ), Semende Apoptozis Tayini (ANNEKSİN), Sperm DNA Hasar Testi)XSemen10 GÜNANP0010XXXSpermiyograFlow Sitometr15 mL tüpte ve parafilm ile sıkıca sarılmış ve buz aküsü ile veya merkezlere gönderilen protokole göre gönderilmesi gerekmektedir. Maksimum bir (1) gün içerisinde numune laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yanlış hazırlanmı3 mL
Post Mayotik PaneliXSemen / Tese Dokusu20 GÜNAN00210XXXSemen ve testis biyopsi materyalinde spesifik biyobelirteçler kullanılarak spermatogenik seri hücrelerinin varlığı tespitİ. Flow Sitometri + RT-PCR yöntemi ile15 mL tüpte ve parafilm ile sıkıca sarılmış ve buz aküsü ile veya merkezlere gönderilen protokole göre gönderilmesi gerekmektedir. Maksimum bir (1) gün içerisinde numune laboratuvara ulaştırılmalıdır.Uygun koşullarda kargolanmamış. Tüpte sızıntı olmuş. Yanlış hazırlanmış örnekler veya yetersiz örnek miktarı.3 mL
Aktive NK TestiXÖzel Aktivasyon Tüpü20 GÜNAN00180XXAktive NK TestiBağışıklık sistemELISAÖzel tüp ve buz aküsü ile maksimum bir (1) gün içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yanlış hazırlanmı3 mL
Flow Sitometrik KIRXHeparinli Kan20 GÜNAN00170XXXİmplantasyon ve IVF başarısızlıklarıFlow SitometriHeparinli tüp (yeşil kapaklı) / Oda sıcaklığı Yanlış hazırlanmı3 mL
N - KIR Tanı Takip Paneli (Flow sitometrik KIR, Ak.NK)XHeparinli Kan20 GÜNAN00160XXFlow sitometrik KIRHabituel abortuFlow SitometriHeparinli tüp (yeşil kapaklı) / Oda sıcaklığı. Özel tüp ve buz aküsü ile maksimum bir (1) gün içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yanlış hazırlanmı3 mL
Sperm DNA Hasar Testi Tunel FlowXSemen10 GÜNAN00140XXXSperm DNA fragmentasyon analiziFlow Sitometri15 mL tüpte ve parafilm ile sıkıca sarılmış ve buz aküsü ile veya merkezlere gönderilen protokole göre gönderilmesi gerekmektedir. Maksimum bir (1) gün içerisinde numune laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yanlış hazırlanmı3 mL
Tese Dokusunda Sperm FISH TestiXTESE Dokusu15 GÜNAN00120XXTese Dokusunda Sperm FISH TestiAnöploidi ve ploidizasyon kusurlarının tespitiFluoresan insitu hibridizasyon (FISH)Wash buffer içerisinde işlem görmemiş örnek; buz aküsü ile maksimum bir (1) gün içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yanlış hazırlanmı3 mL
Semende Apoptozis Tayini (Anneksin)XSemen2 GÜNAN00100XXSemende Apoptozis Tayini (ANNEKSİN)Erken apoptotik ve geç apoptotik (nekrotik) sperm oranı tespitiFlow Sitometri15 mL tüpte ve parafilm ile sıkıca sarılmış ve buz aküsü ile veya merkezlere gönderilen protokole göre gönderilmesi gerekmektedir. Maksimum bir (1) gün içerisinde numune laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yanlış hazırlanmı3 mL
Semende Oksidatif Stres Tayini (ROS Analizi)XSemen2 GÜNAN00090XXSemende Oksidatif Stres Tahini (ROS ANALİZİ)Erkek infertilitesinde oksidatif stres Oksidatif sistem ölçümü15 mL tüpte ve parafilm ile sıkıca sarılmış ve buz aküsü ile veya merkezlere gönderilen protokole göre gönderilmesi gerekmektedir. Maksimum bir (1) gün içerisinde numune laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yanlış hazırlanmı3 mL
Spermatogenez Marker TayiniXSemen / Tese Dokusu20 GÜNAN00080XXSpermatogenez Marker TayiniSperm mayoz bölünme oranı tayini RT-PCR yöntemi ile15 mL tüpte ve parafilm ile sıkıca sarılmış ve buz aküsü ile veya merkezlere gönderilen protokole göre gönderilmesi gerekmektedir. Maksimum bir (1) gün içerisinde numune laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yanlış hazırlanmı3 mL
HOST (Canlılık Testi)XSemen40 GÜNAN00060XXHOST (Canlılık Testi)Sperm vitalite değerlendirmesiHipoozmotik şişme testi (HOST)15 mL tüpte ve parafilm ile sıkıca sarılmış ve buz aküsü ile veya merkezlere gönderilen protokole göre gönderilmesi gerekmektedir. Maksimum bir (1) gün içerisinde numune laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yanlış hazırlanmı3 mL
SpermiogramXSemen2 GÜNAN00050XXSpermiogramSemen analiziKruger metodu ile Semen örneğinin Say15 mL tüpte ve parafilm ile sıkıca sarılmış ve buz aküsü ile veya merkezlere gönderilen protokole göre gönderilmesi gerekmektedir. Maksimum bir (1) gün içerisinde numune laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yanlış hazırlanmı3 mL
Sperm FISH TestiXSemen15 GÜNAN00030XXSperm FISH TestiAnöploidi ve ploidizasyon kusurlarının tespitiFluoresan insitu hibridizasyon (FISH)15 mL tüpte ve parafilm ile sıkıca sarılmış ve buz aküsü ile veya merkezlere gönderilen protokole göre gönderilmesi gerekmektedir. Maksimum bir (1) gün içerisinde numune laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yanlış hazırlanmı3 mL
Sperm DNA Hasar TestiXSemen10 GÜNAN00020XXXSperm DNA fragmentasyonu analiziFlow Sitometri15 mL tüpte ve parafilm ile sıkıca sarılmış ve buz aküsü ile veya merkezlere gönderilen protokole göre gönderilmesi gerekmektedir. Maksimum bir (1) gün içerisinde numune laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yanlış hazırlanmı3 mL
LİM15XTESE Dokusu21 GÜNAN00010XXXSperm hücreleri mayoz bölünme ile çoğalan hücreler olup mayoz bölünmenin testis dokusunda aktif olduğunun gösterilmesi azospermik erkeklerde sperm oluşumunun olup olmadığı ile ilgili önemli bir belirteçtir. Bu anlamda mayoz bölünmede görev alan proteinlerin belirlenmesi sperm üretimi ile ilgili önemli bulgular vermektedir. Lim15/Dmc1 proteini mayoz aşamasında rekombinasyona dayalı DNA sentezinde görev alan bir proteindir (1). PCNA hem somatik hücrelerde hem de mayotik hücrelerde ifade edilmektedir. Bu iki proteinin ifadesi mayoz bölünme için kritik bir öneme sahiptir. PCNA ifadesi yeni bir çalışmada hastaların gonadotropin tedavisine cevap verip vermediğini tespit etmek için de kullanılmıştır(2) . TEX1 geni testiste ekspresyonu olan bir gendir ve azospermic hastalarda önemli bir marker olabileceği bildirilmiştir(3). Spermatogenik serinin farklı aşamalarına spesifik biyo belirteçler kullanarak erken dönem spermatositlerReal Time PCR15 mL tüpte ve parafilm ile sıkıca sarılmış ve buz aküsü ile veya merkezlere gönderilen protokole göre gönderilmesi gerekmektedir. Maksimum bir (1) gün içerisinde numune laboratuvara ulaştırılmalıdır.Yanlış tüpe alınmı5 mL
Test

Form Gönderimi

Tamam

100. Yıl Mahallesi Reşit Galip Caddesi 18/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.