Hizmetlerimiz

Sitogenetik

SİTOGENETİK

Sitogenetik kromozomal hastalıkların prenatal (doğum öncesi) ve postnatal (doğum sonrası) dönemde tanısında kullanılan önemli bir tanı yöntemidir. Sitogenetik tanı amacıyla periferik kan, amnion sıvısı, koryon villüs biopsi materyali, düşük materyali, cilt biopsi materyali, kemik iliği ve solid dokulardan (gonad, tümör dokusu vb.) kromozom analizi yapılması işlemidir. Bu çalışmaların yapıldığı Sitogenetik Laboratuvarımız aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir.

Prenatal

 • Amniyon sıvısından kromozom analizi
 • Koryonik (CVS) doku kültüründen kromozom analizi
 • Kordon kanından kromozom analizi
 • Gebelik tahliye materyalinden kromozom analizi
 • Hızlı Anöploidi(13,18,21,X,Y) FISH paneli
 • Hızlı Anöploidi(13,18,21) FISH paneli
 • Moleküler Karyotipleme (Mikroarray)

Postnatal

 • Periferik kandan kromozom analizi
 • Cilt vb dokulardan kromozom analizi
 • Kemik iliğinden kromozom analizi
 • Moleküler Karyotipleme (Mikroarray)
Test

Form Gönderimi

Tamam

100. Yıl Mahallesi Reşit Galip Caddesi 18/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.