SİTOGENETİK

Hızlı Anöploidi Paneli FISH (13, 18, 21)

 • TEST KODU
  ST00430
 • GEN ADI
  X
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  X
 • SİNONİM
  Hızlı Anöploidi Paneli
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  13,18,21. Kromozomlara ait sayısal anomalilerin tanısında (Patau sendromu, Edwards sendromu, Down sendromu)
 • YÖNTEM
  FISH (fluoresan in situ hibridizasyon)
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  Amniyon sıvısı; Steril uygun enjektör/oda sıcaklığı CVS; Steril taşıma besiyeri içinde /oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, yetersiz miktarda, kanlı, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  CVS
 • MATERYAL MİKTARI
  20-30 mg
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  3 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.