SİTOGENETİK

Kordosentez Materyalinden Kromozom Analizi

 • TEST KODU
  ST00400
 • GEN ADI
  X
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  X
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Doğum öncesi fetusta şüpheli kromozomal sayısal ve yapısal kusurların tanısı; kromozom anomalili çocuk hikayesi , olası kromozom anomalili düşük hikayesi, parental kromozom anomalisi, mozaiklik veya cinsiyet kromozom anöploidisi ,taramada testinde artmış risk, artmış anne yaşı, anormal fetal USG, ön prenatal çalışma ile mozaiklik saptanmış olması, kromozom instabilite sendromu riski
 • YÖNTEM
  72 Saatlik Hücre Kültürü
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  Heparinli tüp (yeşil kapaklı tüp) / +4 C
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, hemolizli, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  Kord Kanı
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  15 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.