SİTOGENETİK

Periferik Kanda Kromozom Analizi

 • TEST KODU
  ST00390
 • GEN ADI
  X
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  X
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Postnatal kromozomal sayısal ve yapısal kusurların tanısı; Anlamlı aile öyküsü olması (Kromozom anomali öyküsü, Mental retardasyon öyküsü), primer veya sekonder amenore veya prematür menapoz, sperm anomalileri (azospermi veya ağır oligospermi), büyüme problemleri (kısa boy, fazla büyüme, mikrosefali, makrosefali), şüpheli genitalya anormal klinik fenotip veya dismorfik bulgular, çoklu konjenital anomaliler, mental retardasyon ve gelişme geriliği, şüpheli delesyon/mikrodelesyon/duplikasyon sendromları, kadınlarda X-linked resesif hastalık, kromozom instabilite sendrom bulguları, kemik iliği transplantasyonları sonrası takip, prenatal tanıda olağan dışı varyant veya kromozom anomalisi tanımlanmış olması nedeniyle aile taraması, gebelik ürünlerinde dengesiz kromozom anomalisi saptanmış olması, olağan dışı varyant veya kromozom anomalisi olan çocuk hikayesi, açıklanamayan infertilite
 • YÖNTEM
  48 Saatlik Hücre Kültürü
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  Heparinli tüp (yeşil kapaklı tüp) / +4 C
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  Heparinli Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  21 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.