SİTOGENETİK

Prader Willi/Angelman Sendromu MLPA

 • TEST KODU
  ST00360
 • GEN ADI
  SNRPN
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  X
 • SİNONİM
  15q11-q13 Delesyonu, UBE3A/D15S10
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Angelman sendromu tanısında
 • YÖNTEM
  FISH (fluoresan in situ hibridizasyon)
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  Heparinli tüp (yeşil kapaklı tüp) / +4 C
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, hemolizli, dondurulmuş örnekler, serum
 • MATERYAL TÜRÜ
  Heparinli Kan / Amniyon Sıvısı
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  30 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.