ONKOGENETİK/ FARMAKOGENETİK

Beckwith - Wiedemann Sendromu

 • TEST KODU
  MG04050
 • GEN ADI
  CDKN1C
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  AD
 • SİNONİM
  Persistan Mullerian Kanal Sendromu Tip 1 ve 2
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Beckwith-Wiedemann sendromu11p15.5 kromozom bölgesindeki IGF2, H19,CDKN1C, KCNQ10T1 ve  KCNQ1 genlerindeki genetik ve epigenetik değişiklerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Beckwith-Wiedemann sendromunda IGF2 ve H19 genlerinde metilasyon kazanımı, CDKN1C, KCNQ10T1 ve  KCNQ1 genlerinde metilasyon kaybı gözlemlenmektedir. Ayrıca 11p15 bölgesindeki uniparental dizomi ve CDKN1 genindeki mutasyonlar da Beckwith-Wiedemann sendromuna sebep olmaktadır.Bu mutasyonların hem ailesel geçişle hem de taze mutasyon olarak ortaya çıkabileceği bildirilmiştir.
 • YÖNTEM
  Yeni Nesil Dizileme
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  40 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.