ONKOGENETİK/ FARMAKOGENETİK

Retinoblastoma RB1 MLPA

 • TEST KODU
  MG03300
 • GEN ADI
  RB1
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  SMu, AD
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Retinoblastoma (RB) çocukluk çağında en sık karşılaşılan malign intraoküler tümördür. Tüm çocukluk çağı tümörlerinin %1’ini oluşturmaktadır. RB’nin genetik ve sporadik olmak üzere iki ana formu bulunmaktadır.
 • YÖNTEM
  MLPA
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  21 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.