ONKOGENETİK/ FARMAKOGENETİK

PDGFRA Yaygın Mutasyon Ekzon 12, 18

 • TEST KODU
  MG00400
 • GEN ADI
  PDGFRA
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  X
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Gastrointestinal stromal tümörlerde KIT ve PDFGRA geninin aktive edici mutasyonları gözlenmektedir. Her iki gen de reseptör tirozin kinaz tip 3'ün kodlanmasında beraber rol oynamaktadır. GIST'lerin %60-85'inde KIT mutasyonları saptanırken %5-10'ununda PDGFRA mutasyonları gözlenmektedir. PDGFRA geninde en sık Ekzon 12 de bulunan jukstamembran domain'deki mutasyonları (%6) ikinci en sık ekzon 18'deki TK domain mutasyonları gözlenirken nadiren de Ekzon 14 mutasyonları gözlenmektedir(%0.1). Tirozin kinaz inhibitörleriyle tedavi öncesi tedavinin planlanması ve tedavi takibinde PDGFRA mutasyonları(Ekzon 12,18 ve 14) taranmaktadır
 • YÖNTEM
  Yeni Nesil Dizileme
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan/Parafin Blok
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  40 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.