ONKOGENETİK/ FARMAKOGENETİK

Multiple Endokrin Neoplazi IIA (MEN2A)

 • TEST KODU
  MG00380
 • GEN ADI
  RET
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  AD
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Multiple endokrin neoplazi tip 2 (MEN2) otozomal dominant bir hastalık olup genel popülasyondaki sıklığı 1/30.000 olarak hesaplanmıştır. MEN2A medüller tiroid kanseri, feokromositoma ve primer paratiroid hiperplazisine herediter bir yatkınlıktır.
 • YÖNTEM
  Yeni Nesil Dizileme
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  40 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.