ONKOGENETİK/ FARMAKOGENETİK

EGFR Mutasyon Paneli

 • TEST KODU
  MG00140
 • GEN ADI
  EGFR
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  AR
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  EGFR spesifik ligandların bağlanması ile aktive olan bir büyüme faktörü reseptörüdür ve RAS/MAPK yolağının aktive edilmesinde rol oynar. Bu yolağın aktive edilmesi hücre proliferasyonunda görevli sinyal yollarının indüklenmesini sağlar. EGFR mutasyonu RAS/MAPK yolağının regülasyonunu bozarak tümör gelişimine yol açar. EGFR mutasyonu pozitif tümörlerde tedavide kullanılan EGFR inhibitörleri tümör gelişimini önler. EGFR mutasyonu çeşitli malignitelerde (akciğer kanseri, kolorektal kanser) EGFR tirozin kinaz inhibitör tedavisinin planlanması ve takibinde kullanılmaktadır.
 • YÖNTEM
  DNA Dizi Analizi
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan/Parafin Blok
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  21 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.