ONKOGENETİK/ FARMAKOGENETİK

C - KIT Yaygın Mutasyon Ekzon 9, 11, 13 ve 17

 • TEST KODU
  MG00130
 • GEN ADI
  C - KIT
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  IC, AD
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Gastrointestinal tümörler (GIST); mezankimal kökenli olup genellikle mide, ince bağırsak ve kolon ile abdominal kavitenin içerisinde yer alan diğer bölgelerde ortaya çıkar. Sıklıkla, c-KIT reseptör tirozin kinazın aşırı ekspresyonu ile karakterizedirler. Hastaların yaklaşık %80'inde tümör hücrelerinin büyümesinde rolü bulunan c-KIT geninde somatik mutasyonlar gözlenmektedir. KIT geninde mutasyonların gözlenmediği olguların %40-50'sinde ise PDGFRα gen bölgesinde mutasyonlar saptanmaktadır (%5-7).
 • YÖNTEM
  Yeni Nesil Dizileme
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan/Parafin Blok
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  21 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.