ONKOGENETİK/ FARMAKOGENETİK

MDR1 Polimorfizm Taraması

 • TEST KODU
  HT00020
 • GEN ADI
  MDR1
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  X
 • SİNONİM
  Kolşisin Direnci
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  MDR genlerinin artmış ekspresyonuna bağlı olarak ilaçlara tepki değişebilir. MDR-1 geni 26. eksonunda tek nükleotid polimorfizmi (C3435T) P-glikoprotein ekspresyonunu azaltmakta ve insanlar arasında ekspresyon farklılıklarına yol açmaktadır.
 • YÖNTEM
  Yeni Nesil Dizileme
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  21 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.