METABOLİK HASTALIKLAR

Gaucher Hastalığı Yaygın Mutasyon

 • TEST KODU
  MG01130
 • GEN ADI
  GBA
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  AR
 • SİNONİM
  GH1 Eksikliği Tip 1A, 1B, 2
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Gaucher hastalığı 1. kromozomdaki asit beta- glukosidaz ( GBA; 606463) genindeki mutasyonların neden olduğu otozomal resesif bir hastalıktır. Hastalık fenotipik bulgulara göre üç gruba ayrılmaktadır (Tip 1,2,3). GBA geni 2 ,8, ve 10. ekzonlarında bulunan 84GG, IVS2+1, N370S, L444P, V394L, R463C, D409H mutasyonlarının Gaucher Hastalığı için tanı değeri %89'dur.
 • YÖNTEM
  Yeni Nesil Dizileme
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  40 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.