METABOLİK HASTALIKLAR

CYP2C19 Polimorfizm Taraması

 • TEST KODU
  MG00830
 • GEN ADI
  CYP2C19
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  AR
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  CYP2C19 (sitokrom P450 2C19); mevcut klinik kullanımda bulunan ilaçların %5-10 üzerine etki eder. Toplumlar arasında metabolizör frekansları büyük farklılıklar gösterir. CYP2C19, çok sık reçete edilen ilaçların metabolize edilmesi ve eliminasyonu ile ilişkili sitokrom P450 ailesinin yüksek polimorfik bir karaciğer enzimidir. Genetik polimorfizmler CYP2C19’de sık gözlenir ve ilaçların terapötik tepkisini etkileyebilir. Enzim aktivitesi oldukça değişken seviyelerde ifade edilir. CYP2C19 için üç farklı fenotip tanımlanmıştır.
 • YÖNTEM
  Yeni Nesil Dizileme
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  40 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.