METABOLİK HASTALIKLAR

APOE Genotiplemesi

 • TEST KODU
  MG00580
 • GEN ADI
  APOE (Leu167Del)
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  X
 • SİNONİM
  Ailesel Disbetalipoproteinemi
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  APOE  geni p.Leu167del varyantı otozomal dominant olarak kalıtılmaktadır. De novo mutasyon oranı bilinmemektedir. APOE p.Leu167del varyantı literatürde birçok klinik fenotiple ilişkilendirilmiştir. Özellikle bu varyantla ilişkilendirilen 3 hastalık tanımlanmıştır; kalıtsal lipemik splenomegali, otozomal dominat hiperkolesterolemi, ailesel kombine hiperlipidemi. APOE p.Leu167del varyantı ile ilişkili fenotip cinsiyet, APOE genotipi, hiperlipideminin kontrolü, gen-gen ilişkileri, gen-çevre ilişkileri, epigenetik ve non-Mendeliyan etkiler gibi birçok faktörden etkilenir. Tanı heterozigot APOE p.Leu167del patojenik allelik varyantın taranmasına dayalıdır. İkinci APOE allelinin benign e2 veya benign e3 varyantı olup olmamasının klinik prediktif değeri vardır.
 • YÖNTEM
  DNA Dizi Analizi
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  30 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.