KADIN DOĞUM / İNFERTİLİTE

Plasminojen Aktivatör İnhibitör Gen Mutasyonu

 • TEST KODU
  MG02450
 • GEN ADI
  PAI
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  AR, AD
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Plasminojenaktivatör inhibitör - 1 (PAI-1) obez bireylerde yüksek düzeylerde saptanan bir fibrinoliz inhibitörüdür ve aynı zamanda bağımsız kardiyovasküler risk faktörlerinden biridirayrıca insülin direnciyle de ilişkilendirilmiştri. PAI genindeki polimorfizmlerin protein seviyesini etkilediği ve etkilediği gözlenmiştir. Özellikle yüksek PAİ-1 seviyesi kolesterol, LDL-kolesterol, VLDL ve trigliserid düzeyi ile pozitif olarak, HDL kolesterol ile ise negatif olarak koreledir
 • YÖNTEM
  Real Time PCR
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  15 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.