KADIN DOĞUM / İNFERTİLİTE

Hydatidiform Mole Tip 2

 • TEST KODU
  MG01370
 • GEN ADI
  KHDC3L
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  AR
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  GTD nadir görülen anormal gebelik ürünüdür. Histolojik olarak: parsiyel ve komplet mol, invaziv mol ve matastatik mol, koryokarsinom, plesantal site trofoblastik tümör ( PSTT) , ve epiteloid trofoblastik tümör ( ETT) olarak ayrılmaktadır.Rekürens riski (% 0,6- % 2) düşük olmakla birlikte ardışık hastalıkta risk artar. NLRP7 ve KHDC3L mutasyonları varlığında rekürens molar gebelik rapor edilmiştir.
 • YÖNTEM
  Yeni Nesil Dizileme
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  40 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.