İSKELET, BAĞ DOKUSU ve DERİ HASTALIKLARI

Akondroplazi

 • TEST KODU
  MG00490
 • GEN ADI
  FGFR3
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  AD
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Akondroplazi, otozomal dominant geçiş gösteren bir hastalıktır. Hastaların %75-80'i sporadik mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. Günümüzde hastalıktan sorumlu olduğu bilinen tek gen FGFR3 genidir. Akondroplazili vakaların yaklaşık %99'unda FGFR3 geni Ekzon 9 bölgesinde c.1138G>A ve c.1138G>C mutasyonları gözlenmektedir. Heterozigot mutasyon taşıyan bireyler hastalık bulgularını göstermekteyken homozigotluk yaşamla bağdaşmamaktadır.
 • YÖNTEM
  RFLP
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan / Amniyon Sıvısı / Kord Kanı
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  21 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.