HEMATOLOJİ / İMMUNOLOJİ

Çölyak Hastalığı

 • TEST KODU
  MG00840
 • GEN ADI
  HLA - DR, HLA - DQ
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  AR, Mu
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Çölyak Hastalığı ( ÇH) genetik olarak duyarlı kişilerde ve ilgili prolaminlerin neden olduğu immun bağımlı ve sistemik bir bozukluktur. Çölyak hastalığına özgü antikorların HLA-DQ2 veya HLA-DQ8 haplotipleri ve eneteropatininin varlığı ile karakterizedir. HLA-DQ2 veya HLA-DQ8 tip tayini sonucu her iki belirteç de negatif çıkması Çölyak tanısının ekarte edilmesi için yaralı bir bulgudur.
 • YÖNTEM
  Real Time PCR
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  21 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.