HEMATOLOJİ / İMMUNOLOJİ

PDGFRB Mutasyon Analizi

 • TEST KODU
  MG00410
 • GEN ADI
  PDGFRB
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  AD
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  PDGFRB geni tirozin kinaz reseptör ailesinin bir parçası olan immünglobulin üst ailesinin bir üyesini kodlar. Kodlanan protein hücre sağ kalımı, büyümesi ve çoğalmasında rol oynayan trombosit kaynaklı büyüme faktör reseptörü betadır (PDGFRBβ). Gendeki mutasyon PDGFRB ile ilişkili kronik eozinofilik lösemi adı verilen bir kanser tipinde saptanmaktadır.
 • YÖNTEM
  Yeni Nesil Dizileme
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  40 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.