HEMATOLOJİ / İMMUNOLOJİ

Konjenital Diseritropoietik Anemi

 • TEST KODU
  MG00300
 • GEN ADI
  SEC23B
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  AR
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Konjenital diseritropoetik anemi olarak bilinen ve kalitatif kemik iliği yetmezliğine yol açan bir grup hastalık da inefektif eritropoeze bağlı eritroid yetmezliğe ve eritroblastlarda karakteristik morfolojik bozukluklara yol açmaktadır. SEC23B geni Tip 2 ile ilişkilendirilmiştir. Hastalık otozomal resesif olarak kalıtılmaktadır.
 • YÖNTEM
  Yeni Nesil Dizileme
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  40 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.