HEMATOLOJİ / İMMUNOLOJİ

JAK 2 Ekzon 12 Mutasyon Analizi

 • TEST KODU
  MG00260
 • GEN ADI
  JAK2
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  X
 • SİNONİM
  Akut Miyeloid Lösemİ
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Janus kinaz 2 (JAK2) geni eritropoetin, trombopoetin ve granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktörün sinyallerini iletmeye yarayan reseptörlerin sentezinde ve diğer sitoplazmik proteinlerin de sinyal iletiminde rol alan bu reseptörler için tirozin kinaz görevi yapar. 9. kromozomun kısa kolu (9p24.1) üzerinde yer alır ve 25 ekzondan oluşur. Kronik myeloproliferatif hastalıklarda gözlenen en önemli mutasyon ise V617F'dir. Yapılan çalışmalar sonucunda polisitemia vera (PV) hastalarının ortalama % 97'sinde, esansiyel trombositoz (ET) hastalarının % 57'sinde, idiopatik miyelofibrozis (IMF) hastaların % 50 sinde bu mutasyon saptanmıştır. V617F mutasyonu saptanmayan hastalarda 12. ekzonun taranması önerilmektedir. Bu doğrultuda hastada JAK2 geni 12. ekzondaki mutasyonlar taranmıştır.
 • YÖNTEM
  Yeni Nesil Dizileme
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  21 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.