HEMATOLOJİ / İMMUNOLOJİ

Alfa Talasemi Delesyon Analizi

 • TEST KODU
  MG00030
 • GEN ADI
  HBA
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  AR
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Alfa talasemi kalıtsal hemoglobinopatiler içinde en sık rastlanan genellikle otozomal resesif kalıtılan bir hastalıktır. Normal bireyler her 16.kromozomda iki alfa globin geni taşımaktadır (αα/αα). Hastaların %95'inde 16. kromozomun p13.3 bölgesinde bulunan bir veya iki alfa-globin geninin delesyonu gözlenmektedir. Bunlar arasında en sık rastlanan -α 3.7 ve α-4,2 single gene delesyonları, MED ve -α 20,5 double gen delesyonlarıdır. Bir α geninin kaybı sessiz taşıyıcı (-α/αα), iki alfa geninin kaybı; alfa talasemi trait , üç alfa geninin kaybı HbH (--/-α) ve dört alfa geninin kaybı Hb Barts (--/--) fenotipi olarak tanımlanır. Hastaların %5'inde nokta mutasyonları gözlenmektedir.
 • YÖNTEM
  RFLP
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan / Amniyon Sıvısı / CVS
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  21 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.