HEMATOLOJİ / İMMUNOLOJİ

t(12;21) TEL/AML1 Real Time PCR

 • TEST KODU
  HT00100
 • GEN ADI
  TEL/AML1
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  X
 • SİNONİM
  TEL/AML1
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  AML1 füzyonu [t(12;21)(p13;q22)]; 21 numaralı kromozom üzerinde bulunan AML1 (RUNX1) ile 12. kromozom üzerinde yer alan TEL (ETV6) gen bölgeleri arasındaki füzyona bağlı olarak meydana gelir. (12;21)(p13;q22) translokasyonu sonucunda TEL-AML1 (ETV6-RUNX1) kimerik geni oluşur. Pediatrik akut lenfositik lösemi (ALL) hastalarında sıklıkla gözlenen bir anomalidir.TEL/AML1 füzyonu; geç dönemde görülen relapslardan sorumlu olmasına rağmen iyi klinik seyirle ilişkilidir.
 • YÖNTEM
  Real Time PCR
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  21 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.