HEMATOLOJİ / İMMUNOLOJİ

t(1;19) E2A/PBX1 Real Time PCR

 • TEST KODU
  HT00090
 • GEN ADI
  E2A/PBX1
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  X
 • SİNONİM
  E2A/PBX1
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  t(1;19)(q23;p13) sonucunda E2A(TCF3)-PBX1 füzyon geni meydana gelir. Akut lenfositik lösemilerde (ALL) en sık gözlenen kromozomal translokasyondur. Pediatrik ALL vakalarının %3-6'sı, yetişkin ALL hastalarının %3'ünde gözlenmektedir. Pre-B ALL immunofenotipi ile yakından ilişkilidir. İki farklı transkript E2A-PBX1 füzyon geni ile ilişkilidir. Pediatrik ALL'de t(1;19) varlığının moleküler olarak gösterilmesi ve diğer en sık gözlenen kromozomal anomaliler olan (9;22), t(4;11) ve t(12;21) ile birlikte değerlendirilmesi prognozun saptanması ve tedavi yaklaşımının belirlenmesi açısından önemlidir.
 • YÖNTEM
  Real Time PCR
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  21 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.