HEMATOLOJİ / İMMUNOLOJİ

Inversiyon 16 Real Time PCR

 • TEST KODU
  HT00050
 • GEN ADI
  CBFB-MYH11
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  X
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  İnv(16) kromozom değişikliği sonucu oluşan füzyon proteini CBFB-MYH11 transkriptlerinin varlığı Akut myelositer lösemi(AML) hastalarında gözlenmektedir. Pozitif sonuçlar AML subtip M4E0 varlığının göstergesidir. CBFβ-MYH11 (inv16) füzyon proteininin varlığı AML hastalarında prognoz ve tedavi takibinde kullanılmaktadır.
 • YÖNTEM
  Real Time PCR
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  RNA izolasyonu için red kabul kriterleri geçerlidir.
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  21 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.