ENDOKRİN HASTALIKLAR

Hemakromatozis Paneli

 • TEST KODU
  MG05530
 • GEN ADI
  HFE, TFR2
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  AR
 • SİNONİM
  Sağırlık Tip 1A ve 3A
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Herediter Hemokromatozis otozomal resesif geçiş gösteren demir metabolizmasında bozukluğa yol açan bir hastalıktır. Hastaların birçoğunda HFE genindeki mutasyonlar sonucu hastalık gözlenmektedir. En sık rastlanan mutasyon C282Y mutasyonudur (%85-90) ve ikinci en sık rastlanan mutasyon da H63D mutasyonudur (%3-5). C282Y/H63D birleşik heterozigotlar hastaların %1'inden azını oluşturmaktadır. Herediter Hemokromatozis nadiren HFE geni dışında TFR2, HJV, HAMP ve SLC40A1 genlerindeki mutasyonlar sonucu da oluşmaktadır.
 • YÖNTEM
  Yeni Nesil Dizileme
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTALI KAN
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  40 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.