ENDOKRİN HASTALIKLAR

Ailesel Hipokalsiürik Hiperkalsemi

 • TEST KODU
  MG00480
 • GEN ADI
  CASR
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  AD
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Familyal Hipokalsiürik Hiperkalsemi otozomal dominant geçiş gösteren ve genellikle hayatın ilk evrelerinde kadında ortaya çıkarılan bir hastalıktır. CASR geninde inaktivasyona yol açan mutasyon sonucu oluştuğu tespit edilmiştir . Hastaların çoğu asemptomatik olup, kalsiyum düzeyleri marjinal yüksektir.
 • YÖNTEM
  Yeni Nesil Dizileme
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  40 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.