DİĞER

QF PCR İle Anöploidi (13, 18, 21, X, Y) Taraması

 • TEST KODU
  MG02570
 • GEN ADI
  20 Marker
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  X
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Koryon villus materyalinden elde edilen hücrelere uygulanan QSTR yöntemi ile 13., 18. ve 21. ve cinsiyet kromozomları sayısal olarak normal değerlendirilmiştir. Konvansiyonel sitogenetik karyotip analizi sonucu sonradan verilecektir. Sonuç mutlaka uzun süreli kültür sonrasında karyotip analizi ile teyit edilmelidir.Fetusa ait kromozomal anomalilerin tanısında ve fetal karyotip kararında gold standart uzun süreli kültür sonucunda yapılan karyotip analizidir
 • YÖNTEM
  Fragment Analizi
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  EDTA’lı tüp / Oda sıcaklığı
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, dondurulmuş örnekler
 • MATERYAL TÜRÜ
  EDTA'lı Kan / Amniyon Sıvısı / CVS / Düşük Materyali / Kord Kanı / Mukoza
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  5 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.