ANDROLOJİ

Tese Dokusundan Haploidi Paneli (Tese Dokusunda Sperm FISH Testi, Spermatogenez Marker Tayini (LİM15, ESX1, TEX101, PCNA)

 • TEST KODU
  PANEL-THP
 • GEN ADI
  X
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  X
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Anöploidi ve ploidizasyon kusurlarının tespiti + belirlenmesi sperm üretimi ile ilgili önemli bulgular vermektedir. Lim15/Dmc1 proteini mayoz aşamasında rekombinasyona dayalı DNA sentezinde görev alan bir proteindir (1). PCNA hem somatik hücrelerde hem de mayotik hücrelerde ifade edilmektedir. Bu iki proteinin ifadesi mayoz bölünme için kritik bir öneme sahiptir. PCNA ifadesi yeni bir çalışmada hastaların gonadotropin tedavisine cevap verip vermediğini tespit etmek için de kullanılmıştır(2) . TEX1 geni testiste ekspresyonu olan bir gendir ve azospermic hastalarda önemli bir marker olabileceği bildirilmiştir(3). Spermatogenik serinin farklı aşamalarına spesifik biyo belirteçler kullanarak erken dönem spermatositleri, akrozom oluşumu tamamlanmış olan sperm hücrelerini ve nihayet kuyruk oluşumu sürecine girmiş ya da tamamlamış olan hücreleri tespit edebilmekte ve bunların analiz edilen numune içerisindeki miktarlarını orantısal olarak raporlanmaktadır.
 • YÖNTEM
  Real Time PCR + Fluoresan insitu hibridizasyon (FISH)
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  Wash buffer içerisinde işlem görmemiş örnek; buz aküsü ile maksimum bir (1) gün içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Uygun koşullarda kargolanmamış. Tüpte sızıntı olmuş. Yanlış hazırlanmış örnekler. İşlem görmüş dokular (ethanol ve benzeri solüsyon ile gelen örnekler)
 • MATERYAL TÜRÜ
  Tese Dokusu
 • MATERYAL MİKTARI
  3 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  20 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.