ANDROLOJİ

LİM15

 • TEST KODU
  AN00010
 • GEN ADI
  X
 • OMIM NUMARASI
 • KALITIM ŞEKLİ
  X
 • SİNONİM
  X
 • KLİNİK KULLANIM ALANI
  Sperm hücreleri mayoz bölünme ile çoğalan hücreler olup mayoz bölünmenin testis dokusunda aktif olduğunun gösterilmesi azospermik erkeklerde sperm oluşumunun olup olmadığı ile ilgili önemli bir belirteçtir. Bu anlamda mayoz bölünmede görev alan proteinlerin belirlenmesi sperm üretimi ile ilgili önemli bulgular vermektedir. Lim15/Dmc1 proteini mayoz aşamasında rekombinasyona dayalı DNA sentezinde görev alan bir proteindir (1). PCNA hem somatik hücrelerde hem de mayotik hücrelerde ifade edilmektedir. Bu iki proteinin ifadesi mayoz bölünme için kritik bir öneme sahiptir. PCNA ifadesi yeni bir çalışmada hastaların gonadotropin tedavisine cevap verip vermediğini tespit etmek için de kullanılmıştır(2) . TEX1 geni testiste ekspresyonu olan bir gendir ve azospermic hastalarda önemli bir marker olabileceği bildirilmiştir(3). Spermatogenik serinin farklı aşamalarına spesifik biyo belirteçler kullanarak erken dönem spermatositleri, akrozom oluşumu tamamlanmış olan sperm hücrelerini ve nihayet kuyruk oluşumu sürecine girmiş ya da tamamlamış olan hücreleri tespit edebilmekte ve bunların analiz edilen numune içerisindeki miktarlarını orantısal olarak raporlanmaktadır.
 • YÖNTEM
  Real Time PCR
 • NUMUNE ALIM VE TRANSPORT KOŞULLARI
  15 mL tüpte ve parafilm ile sıkıca sarılmış ve buz aküsü ile veya merkezlere gönderilen protokole göre gönderilmesi gerekmektedir. Maksimum bir (1) gün içerisinde numune laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 • NUMUNE RED KRİTERİ
  Yanlış tüpe alınmış, hemolizli, dondurulmuş örnekler, serum
 • MATERYAL TÜRÜ
  TESE Dokusu
 • MATERYAL MİKTARI
  5 mL
 • RAPORLAMA SÜRESİ
  21 GÜN
Test

Form Gönderimi

Tamam

Cinnah Cad. 47/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.