Kurumsal

KVKK - Aydınlatma Metni

Kurumumuzu arayanların paylaşmış olduğu ad, soyad, telefon numarası ve ses kaydı kişisel verileri; arayan kişiye doğru hitap edebilmek,

 

  • Aramanın teyidi,
  • İleride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
  • Hizmet kalitesi takibi,
  • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili size bilgi verebilmek,
  • Sunulan laboratuvar, tüp bebek merkezimiz ve diğer hizmetlerle ilgili kayıtların doğru tutulabilmesi,
  • Randevuların doğru bir biçimde ayarlanabilmesi,
  • Şirketimiz içinde yer alan birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması,
  • Sağlık Bakanlığı, SGK ve özel sigorta şirketleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuat uyarınca bilgi verilmesi,
  • Şirketimizin faaliyetlerinin tabi olduğu mevzuata uygun bir biçimde yürütülmesinin sağlanması,

 

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır. Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları” Tebliğine göre kurumumuza iletebilirsiniz.”

Test

Form Gönderimi

Tamam

100. Yıl Mahallesi Reşit Galip Caddesi 18/1 Çankaya ANKARA

Telefon : +90312 427 48 01
Fax : +90312 427 48 03
Mail : info@mikrogenlab.com
© 2017 Mikrogenlab. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknbobay.